J E U G D W E R K     D E N  H A A G    W E S T      

't Valkennest .... Bethel .... Bergkerk .... Maranathakerk            

Activiteiten
Gemist Nieuws
Jeugdraad
KidsTime
TeenTime
Zomerkamp
Kindernevendienst
Rondje Zondag
Start- of Slotactiv.
Jeugddiensten
Catechese
Verleden tijd
Video's
Gebouwen
In de pers
Contact
Links
Inhoudsopgave
Jeugdraad Den Haag West
Achter de schermen zorgt de jeugdraad dat het totale jeugd- en jongerenwerk in onze wijk kan plaatsvinden.
De Jeugdraad probeert voor elk bloemblaadje binnen de organisatiestructuur van de kerk, leren, vieren, dienen, zorgen en spelen, te zorgen dat er aanbod is voor de jeugd.
Ook verzorgt de Jeugdraad deze website van het jeugdwerk, waarop activiteiten zich presenteren.
Tijdens een Jeugdraad-vergadering bespreken we alle jeugdactiviteiten die plaatsvinden in de Bergkerk, Maranathakerk en buurt-en-kerkhuis Bethel. Denk bijvoorbeeld aan de kindernevendienst, KidsTime-middagen, Zomerkamp, TeenTime en diensten voor Jong en Oud. Mochten er knelpunten zijn, dan bedenken we daarvoor een oplossing, of zetten we acties uit.

De Jeugdraad bestaat momenteel uit Marieke, Roanne, Nelleke, Axel en Marinus en komt vier keer per jaar bijeen.
We hebben vorig seizoen afscheid genomen van Elise als lid, die de Maranathakerk vertegenwoordigde. Hierdoor is er een vacature ontstaan, want we vinden het erg belangrijk dat er namens elke locatie minstens ťťn lid is. Bent je lid van de Maranathakerk en wil je meedenken over Jeugdwerk in onze wijk? Neem contact met ons op via:

FinanciŽn

De Jeugdraad beheert ook de financiŽn van het jeugdwerk. Uitgangspunt is dat alle individuele activiteiten zichzelf bedruipen door een bijdrage van de deelnemers te vragen. Voor sommige activiteiten, zoals kindernevendiest wordt geen bijdrage van de deelnemers gevraagd. Om jeugdwerk voor iedereen mogelijk te maken draagt de kerk hier via de jeugdraad in bij. Ook financiert de jeugdraad collectieve en wijkoverstijgende jeugdwerkactiviteiten. De inkomsten van de jeugdraad bestaan naast de jeugdcollecten en bijdrage van de diaconie uit giften van gemeenteleden en ouders van deelnemers.

Dit jeugdwerk financieel ondersteunen ?
Wilt u het jeugdwerk financieel ondersteunen? Dat kan, heel graag zelfs.

U kunt uw gift overmaken via bankrekening NL78 INGB 0006 7296 40, t.n.v. penn vh jeugdwerk den haag west.

Alvast bedankt!


 


Je bent hier: Home-Jeugdraad

Vorige bladzijde: Gemist Nieuws Volgende bladzijde: KidsTime